2019 Yılı İtibariyle Ciro, Vergi Ve Harç Miktarları

2019 yılı itibariyle ciro, vergi ve harç miktarları değişti. 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yıllık kurumlar vergisi 283.000 TL (283 bin tl) oldu. Yıllık gelir vergisi ise 141.000 TL (141 bin tl) olarak 141 bin tl ve daha fazla gelir vergisi olan gerçek ve tüzel kişiler silah taşıma ruhsatı alabilecekler. Yani kısaca taşıma ruhsatı alabilmek için yıllık kurumlar verginizin minimum 283 bin tl, yıllık gelir verginizin ise en az 141 bin tl olması gerekiyor. Ayrıca ciro miktarı 14.600.000 TL ve üzeri cirosu olanlar ciro miktarı sebebiyle silah taşıma ruhsatı alabilirler.

Ayrıca taşıma, bulundurma ve yivsiz av tüfeği harç bedellerinin yeni fiyatları aşağıdaki gibidir:

 

Silah taşıma ruhsat harç bedeli: 5.687,00 TL ( 5 Yıl )

Bulundurma ruhsat harç bedeli:  1.819,90 TL ( 5 Yıl )

Yivsiz av tüfeği ruhsat harç bedeli: 44,10 TL

Yeni İlanlar

Sitemize gelen son ilanları buradan görebilirsiniz.


Ruhsatlı silahlarınızı sistemimiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

Sosyal Medya