Anasayfa ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Silahilanlari.com: Ruhsatlı silah sahibi insanların, silahlarını güvenli bir biçimde satılığa çıkarabileceği kar ve/veya komisyon amacı gütmeyen silah satış sitesidir.

Silahilanlari.com, satıcı-müşteri taraflarına hiçbir müdahale de bulunmadan ticaretlerini gerçekleştirmelerini sağlayan yer sağlayıcı bir platformdur. Yer sağlayıcı statüsünden dolayı alınan silahların belirtilenle aynı olmamasından, ruhsatının gerçek olup olmamasından ve herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinden sorumlu tutulamaz.

Silahilanlari.com, silah ticareti sektörün de faaliyet gösteren yerli firmaların gelişmesine katkıda bulunmak, denetimsiz silah ve materyallerinin alışverişini az da olsa bir denetime kavuşturmak, kullanıcıların ürünlerini kolaylıkla tanıtmasını, satmasını ve devretmesini misyon edinmiş bir kuruluştur.

Silahilanlari.com hakkında herhangi bir öneri, istek veya şikayet talebini iletişim kısmından iletebilirsiniz.

Silahilanlari.com Üyelik Sözleşmesi

1) İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), Silahilanlari.com tarafından işletilen www.Silahilanlari.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Silahilanlari.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2) Silahilanlari.com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.

3) KULLANICILAR, Silahilanlari.com'a üye olmak aracılığıyla iş bu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4) Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, Silahilanlari.com tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5)Silahilanlari.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

6) Silahilanlari.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

9) Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan verilemez.

Yasalara göre suç sayılan bir eylem aracı olarak Silahilanlari.com girdileri kullanıldığı zaman, yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI veya KULLANICILAR hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10) Silahilanlari.com tüm KULLANICILARIN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11) KULLANICI, Silahilanlari.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. KULLANICI'nın iş bu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan KULLANICI sorumlu olup, Silahilanlari.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için KULLANICI 'ya aynen rücu hakkına haizdir.

12) KULLANICI, Silahilanlari.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Silahilanlari.com'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KULLANICI'ya aynen rücu edilecektir.

13) Silahilanlari.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

14) Silahilanlari.com 'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince üyelikleri iptal edilen kullanıcıların, üyelik bilgileri Silahilanlari.com tarafından saklanacaktır.

15) Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini iptal eden KULLANICILAR, Silahilanlari.com' a başvurma suretiyle üyeliklerine geri alabileceklerdir.

16) Silahilanlari.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

17) Silahilanlari.com'un amacı, herkesin ilan verebileceği, ürünlerini pazarlayabileceği bir internet ortamı sağlamak ve milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden Silahilanlari.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez.

KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, Silahilanlari.com'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz. İlan verirken ilanınızın herhangi bir yasayı ya da yönetmeliği ihmal etmediğinden emin olmalısınız. İlan veren kullanıcılar 2521, 5729 ve 6136 sayılı kanun ve hükümleri okuduklarını ve kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar. Sistemi kullanırken bir suç, toplumsal sorumluluk veya dolaylı yoldan kanun ve yönetmeliği ihmal ya da teşvik etmemelisiniz. Sisteme girmiş olduğunuz her bilgi ve görüntü kendi sorumluluğunuz altındadır, Silahilanlari.com ve 3. kişiler herhangi bir sorumluluk almaz. Kullanıcılar hiç bir şekilde diğer üyelere illegal(yasal olmayan)içerikli taleplerde bulunamazlar ve bu türden niyeti olan ya da hissettiren mesajlar ve istekler yollayamazlar.

Silahilanlari.com tamamen yasal bir alışveriş platformudur ve bu sözleşmeyi kabul eden herkes bu şartlara ve koşullara uymak zorundadır.

Unutulmamalıdır ki internet üzerinden yapılan her türlü iletişim, kanunlara göre yazılı belge olarak kabul edilmiştir. Üyelere; silahınız ruhsatlı mı, ruhsat çıkarmaya gerek var mı, ruhsatsız silah lazım vb. tarzı tuzak mesajlar göndermek yasaktır. Bu türde bir girişiminiz ya da çalışmanız, T.C.K 5237 Madde 37-38-39 göre Hukuki olarak; isteğiniz yada sorunuz, "Durağan bir durumu(kişiyi)bilinçli bir şekilde teşvik ederek şuç ortaya çıkmasını sağlamak, sistemi ve 3.kişileri maddi ve manevi zarara uğratmak" yorumuna sebep olabileceğinden bu durum aleyhinizde kullanılabilir.

18) İsim hakkı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

19) Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser hakları taciz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple Silahilanlari.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

20) KULLANICI' nın herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve Silahilanlari.com üyelerine "spam mail" göndermesi durumunda, Silahilanlari.com sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca KULLANICI, fesih sebebiyle Silahilanlari.com'un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

21) Silahilanlari.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile Silahilanlari.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit; KULLANICILAR, Silahilanlari.com'da ki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Silahilanlari.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve Silahilanlari.com'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

22) Silahilanlari.com, www. Silahilanlari.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

23) Silahilanlari.com'un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, Silahilanlari.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. Bu site; satıcılar ve firmalar için ürünlerini sergilemek tanıtmak ve ihale yöntemiyle satışını yapmak yöntemini kullanır.

Silahilanlari.com Alıcı ve Satıcı arasındaki gerçek işleme dahil değildir. Dolayısıyla Listelenen her ürün ve ilanın üzerinde gerçeklik, yasallık, kalite ve güvenliği üzerinde hiç bir kontrole sahip değildir. Satışın tamamlanması ya da ilanın sonuca ulaşıp ulaşmadığını kontrol edilmemektedir.

Ayrıca Yabancı uyruklu ya da reşit olmayan kişilerin de sisteme yanıltıcı bilgi vererek kayıt olabileceği riskini unutmayın.

24) Silahilanlari.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Silahilanlari.com, bir malın yayınından satımına kadarki sürede taşıma, ürünün temini ya da kayıp gibi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu tür bir riski engellemek için alıcı ve satıcılar kendi aralarında sözleşme formu yapıp imzalamalıdırlar. Silahilanlari.com liste içeriği ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Ancak Bir dolandırıcılık durumunda (ispat şartı gerekir) bizdeki mevcut bilgilerle size yardımcı olacağız. Ancak siteye kayıt olurken sisteme girmiş olduğunuz bilgileriniz hiç bir zaman 3.kişilere ya da kurumlara verilmeyecektir.

25) Silahilanlari.com, 5651 sayılı yasada tanımlanan yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin veya illegal içeriklerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen kamu kurumu, hak sahipleri veya meslek birlikleri, iletişim bölümünden bize ulaşabilirler. Bize ulaşan talep ve şikayetler hukuksal olarak incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde, ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

İş bu yirmi dört (25) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir. Her türlü hukuksal anlaşmazlıklarda Türkiye yerel mahkemeleri yetkilidir.

Ruhsatlı silahlarınızı sistemimiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

Sosyal Medya