2021 Yılı Silah Ruhsat, Ciro Ve Harç Miktarları Belirlendi

2021 SİLAH RUHSAT CİRO VE HARÇ MİKTARLARI NE KADAR ?

 

2021 Silah Ruhsat Ciro ve Harç Miktarları ne kadar olacak, 2020 tarihinin bitmesi ve 2021 yılının başlayacak olması sebebiyle silah ruhsat harç ücretleri, silah ruhsat ciro miktarı yeniden düzenlenecek ve devletin açıkladığı %9.11 oranında artış göstereceğinden resmi rakamlar olmadan açıklanabilecek silah ruhsat harç, ciro, gelir vergisi taşıma ruhsatı ve kurumlar vergisi taşıma ruhsatı rakamları aşağıdaki gibi olacaktır..

 

 

01.01.2021 tarihinden itibaren yıllık kurumlar vergisi 308.000 TL

Gelir Vergisi 153.845 TL ve daha fazlası ödeyen gerçek ve tüzel kişiler silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.

Ciro miktarından 19,530.000 TL ve üzeri cirosu olanlar Ciro Miktarı nedeniyle silah taşıma ruhsatı alabileceklerdir.

2021 Yılı Resmi olmayan Silah Ruhsat Harçları

Silah Taşıma Ruhsat Harcı : 5 Yıl 7.606,05 TL

Silah Bulundurma Ruhsat Harcı : 5 Yıl 2.434 TL

Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsat Harcı : 5 Yıl 7.606,05 TL

Yivli Av Tüfeği Bulundurma Harcı : 5 Yıl 2.434 TL

Yivsiz Av Tüfeği Harcı : 5 Yıl 59.00 TL

Ruhsat Kart Ücretleri

Taşıma – K.G.T : 60,00 TL

Bulundurma : 35,00 TL

NOT : Rakamlar devletin açıkladığı %9.11 oranına göre hesaplanmıştır . Resmî açıklama değildir..Resmî açıklama bakanlıklarca ilgili yerlere gönderilir..

Yeni İlanlar

Sitemize gelen son ilanları buradan görebilirsiniz.


Ruhsatlı silahlarınızı sistemimiz üzerinden ilan vererek satabilirsiniz.

Sosyal Medya